Hur ser det ut när ditt barn ska göra läxorna? Ser du ett barn som kämpar på med en oläslig handstil och mängder av stavfel? Eller kanske ett barn som stirrar håglöst ut genom fönstret utan att komma någonvart med läxorna?

Den här sortens problem är inte ovanliga. Kanske funderar du på om det finns anledning till oro, eller om det här är något som kommer. Det är alltid en bra idé att vända din oro med barnets lärare, och höra vad det tycker. Barn utvecklas olika, och lär sig saker i olika takt. Och ibland behöver ett barn extra hjälp, för att lära sig något. Det kan gälla både matte och stavning.

Vad gäller svenska, kan man dela svårigheterna upp i två kategorier. Det kan vara stavning och handstil, dvs att forma bokstäverna, och det kan vara att uttrycka sig på skrift. Det kan också vara läsning som är ett problem. Även här kan det delas upp i att dechiffrera bokstäverna och se vad som står, och att förstå meningen med den text man läser.

Datorn som hjälp

Vad gäller handstilen är det kanske inte ett så stort problem längre, eftersom det mesta ändå skrivs på dator. Det kan man förstås ha olika åsikter om, men det ska vi inte ta upp här. Istället vill vi påpeka att just datorn kan vara till stor hjälp när det gäller den här typen av utmaningar. Ett program som t ex Intowords fungerar på tvärs av flera plattformar, och bidrar med värdefulla verktyg när det gäller att förstå en text. Vill du titta närmare på det programmet, kan du göra detta här.

Det behöver dock inte vara rena stav- och läsproblem, barnet har. Mycket kan vara vunnet med ett bra samarbete med barnets olika lärare. Vänta inte tills föräldrasamtalen, utan ta upp det med det samma.